Carnival NovaWorld Phan Thiet

Lễ Hội Âm Nhạc, Pháo Hoa Carnival NovaWorld Phan Thiet

Ưng Hoàng Phúc, Lân Nhã, Double2T, Phương Vy cùng nhiều nghệ sĩ tham gia 4 đêm nhạc tại chuỗi hoạt động lễ hội Carnival NovaWorld Phan Thiet, dịp 30/4. Carnival NovaWorld Phan Thiet là chuỗi hoạt động lễ hội tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày (27 – 30/4). Cách TP HCM hơn...