Năm 2024, thành phố Phan Thiết có kế hoạch chuyển hơn 500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết.

Theo đó, năm 2024, thành phố Phan Thiết có khoảng 11.772 ha đất nông nghiệp, khoảng 9.044 ha đất phi nông nghiệp và khoảng 301 ha đất chưa sử dụng.

Đăng tin Mua Bán Nhà Đất Bình Thuận tại Website: https://bdsbinhthuan.com.vn

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nói trên, có khoảng 450 ha đất ở nông thôn, 1.410 ha đất ở tại đô thị, 3.076 ha đất thương mại – dịch vụ,…

Năm 2024, thành phố Phan Thiết có kế hoạch chuyển hơn 500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Năm 2024, thành phố Phan Thiết có kế hoạch chuyển hơn 500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Năm 2024, thành phố Phan Thiết có kế hoạch thu hồi 159,8 ha đất nông nghiệp, 280 ha đất phi nông nghiệp.

Song song với đó, thành phố Phan Thiết có kế hoạch chuyển hơn 501 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 24,65 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 235 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

UBND thành phố Phan Thiết chịu trách nhiệm công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm về sự đồng bộ của hệ thống bảng biểu, bản đồ, báo cáo hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024, chịu trách nhiệm pháp lý trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Liên hệ chuyên viên tư vấn BĐS Bình Thuận để cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về thị trường BĐS Bình Thuận.

UBND thành phố Phan Thiết thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm